Despre Noi

Expert evaluare și consultanță imobile – PFA Romașcanu Cornel

În specificul activității de evaluare ing. Cornel Romașcanu a început activitatea din anul 1990, iar în anul 2000 a fost atestat de facto de către ANEVAR  pentru evaluarea de intreprinderi, de proprietăți imobiliare și bunuri mobile. A funcționat în cadrul BRD-GSG Grup Pitești pînă în anul 2004, iar ulterior în cadrul firmelor SC ALFA PROSPECT RC și PFA Romașcanu Cornel. În activitatea de Bancă (din 1984 până în 2004) și ulterior am acumulat o bogată experiență pe profil bancar și de evaluare, iar pe linie de evaluare aceasta s-a concretizat în peste 8000 rapoarte de evaluare. Rapoartele se înscriu pe linia exigențelor Standardelor Europene de Evaluare și respectă cadrul ANEVAR. Am realizat la zi cursurile de pregătire continuă sub egida ANEVAR.

Evaluarea este un proces complex de determinare a unui tip de valoare, a unui tip de proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare.

Evaluarea este o determinare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa. Ea impune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.

Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).

In activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de Evaluare sunt General Acceptate.

Ghidandu-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pietii prin evaluari credibile, care sa conduca la satisfacerea cerintelor cumparatorilor si vanzatorilor.

 

Share